راه اندازی جعلی دبیرخانه بانک اطلاعات جامع تولیدکنندگان مصالح و لوازم ساختمانی استاندارد ایران

6 فروردين 1392 ساعت 11:30 ب.ظ

همانگونه که قبلا اطلاع رسانی شد دبیرخانه کتاب استاندارد ملی ابنیه و ساختمان به علت تخلف برخی از عوامل در این دبیرخانه توسط مجری طرح کتاب مصالح ساختمانی استاندارد ایران منحل شد. اخیراً مشاهده شده است برخی از این افراد غیر متخصص که هیچ گونه سنخیتی با حوزه مهندسی ساختمان و استاندارد ندارند برای فریب متخصصین با دستبرد اطلاعات و حتی کپی برداری از لوگوی کتاب مصالح ساختمانی استاندارد نسبت به راه اندازی  مجموعه ای با نام جعلی دبیرخانه بانک اطلاعات جامع تولیدکنندگان مصالح و لوازم ساختمانی استاندارد ایران اقدام کرده اند. پیشاپیش از دقت تمامی اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و فعالان در حوزه صنعت ساختمان در برخورد با این متخلفین کمال تشکر می شود.
دبیرخانه استانداردملی مصالح و لوازم ساختمانی ایران