اصلی ترین سرمایه خانواده های ایرانی بدون شناسنامه و مشخصات فنی

13 آبان 1392 ساعت 08:54 ب.ظ
صدور شناسنامه فنی و ملکی به اجرای کامل مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان می انجامدبه گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت : وجود شناسنامه فنی ساختمانها همانند دیگر کالاهای اساسی زندگی روزمره مردم که دارای هویت و مشخصات فنی است را در صنعت ساختمان سازی کشور ضروری ومورد نیاز خواند و تصریح کرد: ساختمان ها که اکنون به عنوان بزرگترین واصلی ترین سرمایه خانواده ها ایرانی است،بدون شناسنامه و مشخصات فنی است ومتاسفانه هنوز این فرهنگ به صورت الزام ورایج نشده است.

مهندس سید مهدی هاشمی، شناسنامه دارشدن ساختمان های جدید در کشور و پیگیری آن در مجلس شورای اسلامی را در اولویت جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وکمیسیون عمران مجلس دانست و گفت: به هرحال باید قانون مطالبه کنیم و انشاالله مجلس نیز این گونه قوانین ومقررات که تامین کننده امنیت جانی ومالی بیشتر وبهتر مردم خواهد بود را پیگری جدی خواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حلقه مفقوده اجرای کامل مباحث 21 گانه مقررات ملی ساختمان را در صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دانست و افزود : خوشبختانه روند مطالبه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کشور مناسب بوده است.